TS 5000 ECline
Augšējā novietojuma durvju aizvērējs ar sliedi 1 vērtnes durvīm, spēka pakāpes 3-5 pēc EN 1154.


 Izstrādājuma tehniskais raksturojums
• durvis atveras ļoti viegli – sliedē iebūvēts atvēršanas palīgmehānisms
• durvīm ar labo vai kreiso atduri
• sliedē iebūvētais speciālais atvēršanas pastiprinātājmehānisms var tikt atslēgts


 Pielietojuma sfēras
• 1250 mm vērtnes platumam pēc DIN 18040 līdz EN5
• Ideāls risinājums bezbarjeru būvniecībai!
• Dūmu un ugunsdrošām durvīm (montāža ar montāžas plati)
• Kombinējams ar visām cita tipa sliedēm un tāpat atbilstošs DIN 18040 EN5 prasībām