Risinājumi ugunsdrošībai


GEZE piedāvā vienotus un kompleksi izstrādātus risinājumus dūmu un karstuma novadīšanai – RWA (tas ir saīsinātais nosaukums no vācu val., kas iesakņojies speciālistu leksikā arī pie mums Latvijā). RWA sistēma ir neatsverama ugunsdrošības nolūkos. Ugunsnelaimes gadījumā dūmi un karstās gāzes tiek droši un ātri novadītas.

Šodienas tendence, kad atsevišķas ēku komponentes savā starpā komunicē un tiek saslēgtas vienā inteliģentā ķēdē, nostiprinās arvien spēcīgāk. GEZE produktu palete ietver sevī viegli montējamus un apkalpojamus elektriskos ķēdes un jaudīgus vārpstas piedziņas motorus. Vienota visas sistēmas koordinācija tiek veikta caur RWA centrāli.

GEZE logu motori Slimchain, Powerchain, E 920 – E 990 un E 250 NT ir jaunās paaudzes atturīga un viegla dizaina pievadi – ideāli pielietojumam RWA!

Drošība un ekoloģiski tīra vide ir pirmajā vietā jebkurā būvē!


Noderīgi