Risinājumi bērnudārziembernudarziem

1 – panikas slēdzene ar mainīgo funkciju „E”
2 – durvju aizvērējs TS 4000/TS 5000
3 – slēdzis 1,80 m augstumā
4 – slēdzis ārējā slēdža ieslēgšanai un atslēgšanai
5 – durvju centrāle TS 300 SN, AP/UP

6 – evakucijas durvju sprūds ar mēlīti
7 – elektriskais durvju atvērējs IQ eStrike A5000–B
8 – slēdzis ar atslēgu
9 – slēdzis ārpusē

Ar šī evakuācijas durvju aprīkojuma sistēmu bērnudārzos evakuācijas durvis vienmēr ir slēgtas un nepiederošām personām nepieejamas. Arī no bērniem tās vienmēr ir pasargātas.

Bērnudārza personāla kustība

Pagriežot slēdzi ar atslēgu, kas trodas ārpusē, personāls uz īsu brīdi aktivizē durvju centrāles darbību. Līdz ar to caur durvīm tiek, ar atslēgu atslēdzot panikas slēdzeni.

Laiks, kad vecāki atved bērnus un ierodas tiem pakaļ

Ierīkojot slēdzi vadītājas istabā vai arī pie durvīm, arējais taustiņš var tikt aktivizēts vai arī deaktivizēts. Laikā, kad bērni ir jāatved uz bērnudārzu vai arī kad tie jāpaņem mājās, nospiežot ārējo slēdzi, vecāki uz īsu brīdi atbloķē durvis un tādējādi var tās atvērt no ārpuses. Lai bērniem slēdzis būtu nepieejams, tas tiek montēts 1,8 m augstumā.

Durvju laika kontrole

Ja pēc atbloķēšanas laika paiešanas durvis netiek aizvērtas/ aizslēgtas, tiek aktivizēts īslaicīgs avārijas signāls. Šis signāls brīdina, ka iestatītais laika periods ir ticis pārsniegts. Ja arī īslaicīgais avārijas signāls tiek pārsniegts, sāk stradāt durvju signalizācija, ko var atslēgt, pagriežot atslēgu slēdzī. Lai būtu drošs, ka durvis pašas aizveras pēc to atvēršanas, tās tiek aprīkotas ar durvju aizvērēju.

Iziešana caur durvīm avārijas gadījumā

Durvju centrālē integrēts avārijas slēdzis, kas parasti tiek montēts 850 mm augstumā un ko attiecīgi var aizsniegt arī bērni, ļauj jebkurā brīdī atbloķēt durvis avārijas gadījumā. Durvju centrālē integrēti, optiski un akustiski signāla devēji signalizē par durvju darbināšanu. Papildus pastāv iespēja, ka ar avŗijas kontakta palīdzību tiek aktivizēts arējs signala devējs vai arī tiek nodots signāls ēkas vadības tehnikai.

Drošība pret ielaušanos

Lai durvis nobloķētu pietiekami droši no apdrošinātāju tehniskā viedokļa, bērnudārza personālam tās jānobloķē manuāli ar panikas slēdzenes palīdzību.