[bs_row class=”row”][bs_col class=”col-xs-12″]
evakuacijas
[/bs_col]
[bs_col class=”col-xs-6″]1 – kontaktslēdzene IQ lock C
2 – durvju aizvērējs TS 4000/TS 5000
[/bs_col]
[bs_col class=”col-xs-6″] 3 – durvju centrāle TZ 300 SN, AP/UP
4 – evakuācijas durvju sprūds ar mēlīti

[/bs_col]

[bs_col class=”col-xs-12″]
Evakuācijas izeju sistēmas atsevišķām durvīm ir ērts standarta risinājums augstas frekvences noslodzes durvīm. Atsevišķas elektriski bloķētas evakuācijas eju durvis tiek vadītas un kontrolētas ar durvju centrāles TZ300 palīdzību.

Durvju atvēršana evakuācijas ejas kustības virzienā

Aprīkotas evakuācijas eju durvis evakuācijas ejas kustības virzienā iespējams atbloķēt ar integrētā durvju centrāles slēdža ar atslēgu palīdzību. Izmantojot slēdzenes profilcilindru, caur slēdzenē integrētu cilindra kontaktu pastāv iespēja durvis atvērt. Durvis tiek atbloķetas uz 20 sek. (īslaicīgā atbloķēšana).

Durvju atvēršana virzienā, kas pretējs evakuācijas ejas kustības virzienam

Aprīkotas evakuācijas eju durvis virzienā, kas pretējs evakuācijas ejai, iespējams atvērt ar slēdzenes profilcilindra palīdzību. Aktivizējot profilcilindru, caur kontaktu uz durvju centrāli tiek padots signāls. Durvis tiek atbloķetas uz 20 sek. (īslaicīgā atvēršana). Darbinot slēgšanas cilindru, tiek atslēgta slēdzene un RWS – sistēma. Līdz ar to tiek nodrošināta komfortabla iziešana caur durvīm.

Durvju laika kontrole

Ja pēc atbloķēšanas laika paiešanas durvis netiek aizvērtas/ aizslēgtas, tiek aktivizēts avārijas signāls. Šis signāls brīdina, ka iestatītais laika periods ir ticis pārsniegts. Ja arī avārijas signāla laiks tiek pārsniegts, sāk stradāt durvju signalizācija, ko var atslēgt, pagriežot slēdzī atslēgu. Pilnīgai pārliecībai, ka durvis pašas aizveras pēc to atvēršanas, tās tiek aprīkotas ar durvju aizvērēju.

Evakuācijas durvju kontrole

Nospiežot evakuācijas durvju rokturi vai rokturstangu panikas durvīm, caur integrēto motorslēdzenes taustiņslēdzi tiek padots „sākotnējais” avārijas signāls. Tādējādi nepiederošām personām jau laicīgi tiek paziņots, ka durvis ir bloķētas (aizsargatas).

Iziešana caur durvīm avārijas gadījumā

Integrētais avārijas slēdzis ļauj durvis nepieciešamības gadījumā atvērt jebkurā laikā. Durvju centrālē integrēts, optisks un akustisks signāldevējs signalizē par iziešanu cauri durvīm. Bez tam papildus pastāv iespēja ar avārijas kontakta palīdzību aktivizēt eksternos signāldevējus vai arī nosūtīt ziņu uz ēku tehnikas vadības moduli.

[/bs_col]
[bs_col class=”col-xs-12″]

Noderīgi

Brošūra – Sistēmrisinājumu grāmata
[/bs_col]

[/bs_row]