CentrālesCentrāles


Avārijas centrāles nodrošina koordinētu gaisa pievades un izvades sistēmu darbību. Ugunsgrēka gadījumā sistēma tiek darboties, nostrādājot dūmu detektoram. GEZE produktu klāstā ir ļoti dažādu tipu un izmēru centrāles, tā lai katrai dūmu un siltuma novadīšanas situācijai varētu tikt piemeklēts piemērots risinājums.