Panikas furnitūraPanikas mehānisma darbības galvenais pamatmērķis ir evakuācijas un avārijas eju durvju atvēršana ārkārtēju situāciju gadījumos. Panikas rokturis ļauj nekavējoties atvērt durvis bez atslēgas, tā atvēršanai nav nepieciešamas speciālas iemaņas un tas var tikt atbloķēts neskaitāmu sekunžu laikā pat ar aizņemtām rokām.

Panikas sistēmas ārkārtas situācijā ļauj pavisam neilgā laikā atvērt avārijas durvis un pie tam saglabāt tām pienākošos drošības līmeni. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīviem, evakuācijas izeju durvis nedrīkst tikt aizslēgtas – tas, protams, nav par labu objekta drošībai un paaugstina zādzību risku, svešu personu iekļūšanas, kā arī citu problēmu rašanās draudus. Pateicoties panikas rokturim, avārijas izeja var palikt pilnīgi nobloķēta no ārpuses, bet maksimāli ērta atvēršanai no iekšpuses.


 Panikas sistēmu pamatuzdevumi
  • Drošība un efektīva cilvēku un materiālo vērtību evakuācija;
  • Ugunsgrēku izraisīto bīstamo faktoru vai citas ārkārtas situācijas iespējamības samazināšana;
  • Evakuācijas izejas aizsardzība no ārpuses;
  • Panikas rašanās nepieļaušana cilvēku pulcēšanās vietās ēkās un telpās.

 Pielietojuma sfēras

  • Sabiedriskās, ražošanas, dzīvojamās u.c. veida ēkas ar lielām cilvēku masām;
  • Tirdzniecības centri, veikali, biroju ēkas, slimnīcas, skolas un pirmsskolas iestādes, staciju un lidostu telpas, koncerzāles un sporta zāles, kā arī citas administratīvā un publiskā tipa telpas;
  • Panikas sistēmas tiek uzstādītās kā uz vienas vērtnes, tā arī divu vērtņu durvīm. Sistēmas ugunsdrošības klase nekad nav zemāka par pašu durvju ugunsdrošības klasi.
  • Iekārtas darbība tiek aktivizēta, uzspiežot ar roku vai arī visu ķermeni – t.i., evakuācijas eju durvis ir viegli atvērt jebkurā diennakts laikā, arī stipru dūmu gadījumā, gan bērniem un veciem cilvēkiem, gan arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


PIELIETOJUMA PIEMĒRI 1 UN 2 VĒRTŅU DURVĪM


1 vertne

2 vertnes