TS 5000 ISM

Augšējā novietojuma durvju aizvērējs ar sliedi ar integrētu aizvēršanās secības regulatoru 2 vērtņu durvīm, spēka pakāpes 2-6 pēc EN 1154.
Integrēts aizvēršanas secības regulators nodrošina 2 vērtņu durvīm pareizu vērtņu aizvēršanās secību. Kustīgā vērtne tiek turēta atvērtā stāvoklī, t.i., tā „gaida”, līdz nekustīgā vērtne tiek aizvērta. TS 5000 ISM ir sertificēts pielietojumam 2 vērtņu dūmu un ugunsdrošām durvīm.

IZSTRĀDĀJUMA TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

• Sistēma ar diviem durvju aizvērējiem TS 5000 un ISM sliedi
• Integrēts mehānisks aizvēršanās secības regulators
• Iespējams simetrisks un asimetrisks durvju sadalījums
• Regulējams hidrauliskais beigu piecirtiens un aizvēršanās ātrums
• Integrēta aizvēršanās slāpēšana un optisks aizvēršanās spēka uzrādījums
• Visas funkcijas regulējamas priekšpusē

PIELIETOJUMA SFĒRAS

• Divu vertņu durvīm ar vērtnes platumu līdz 1400 mm
• Bez regulēšanas izmantojams durvīm ar labo vai kreiso atduri
• Dūmu un ugunsdrošām durvīm (montaža uz vērtnes ar montāžas plati)

PAPILDUS FAILI